یار امام/ سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه هفتم - 26 شهریور 97، تهران

یار امام