روایات بسیاری در رابطه با پاداش زیارت امام رضا علیه السلام آمده است. اما، روایاتی که خود آقا امام رضا علیه السلام در رابطه با پاداش زیارتشان، نقل فرموده اند، مطمئناً بسیار شنیدنی است! برای شنیدن این روایات بسیار زیبا، از زبان آیت الله دکتر حسینی قزوینی، این کلیپ بسیار زیبا را حتماً ببینید!

 

آیت الله دکتر حسینی قزوینی

 

 yareemam.blog.ir