نماهنگ "داغ نهان"yamahi.ir

 
 
 

 

 

با صدای محمد اصفهانی
کارگردان :مهران علوی
مجری طرح : گروه فرهنگی دلصدا
تهیه شده در ماوا