یار امام/ آیا اسلام دین «خشونت» است؟

شنیدنی هایی درباره آیه مباهله، لزوم حضور کودکان در مجالس ذکر و پاسخ به شبهه ترویج خشونت در اسلام

یار امام