یار امام/داستان پیوستن زهیر به اصحاب سیدالشهداء علیه السلام  

استاد امیر زرّین
تقدیم به ساحت مقدس امام زمان (عج) به امید گوشه چشمی

 یار امام