یار امام/ سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه هشتم - 27 شهریور 97، تهران

یار امام