یار امام/ سخنرانی استاد رائفی پور « ظرفیت های تمدن سازی عاشورا » جلسه ششم - 25 شهریور 97، تهران

یار امام