یار امام/ ویژه برنامه عید ولایت در شب مباهله پخش شده در شبکه جهانی ولایت

آیت الله رفعتی

یار امام