یار امام/ مباهله، یکی از فضائل امیرالمؤمنین

سخنرانی حجت الاسلام رفیعی

یار امام