یار امام/ سخنرانی استاد رائفی پور « هزینه مقاومت، هزینه سازش »

سخنرانی استاد رائفی پور « هزینه مقاومت، هزینه سازش » 17 مرداد 97 در اصفهان

یار امام