یار امام/ در این سخنرانی فرمانده سپاه قدس خطاب به ترامپ گفت:

رئیس جمهور آمریکا در جواب رئیس جمهور ما مطالب سخیفی در توئیت خود بیان کرد. آقای ترامپ، شان رئیس جمهور نیست که جواب تو را بدهد. من به عنوان یک سرباز جواب تو را می دهم. از آن چه فکر کنید به شما نزدیکتریم، یادتان باشد طرف حساب شما من هستم و نیروی سپاه قدس نه تمام نیرو های مسلح.


یار امام