در پی وقوع حادثه ی تلخ و مصیبت بار زلزله در غرب کشور که به جان باختن و زخمی شدن جمعی از هم میهنان عزیز انجامید.


یار امام