نماهنگی از بیانات روشنگر امام خامنه ای (مد ظله العالی) پیرامون حماسه ماندگار ۹ دی و فتنه ۸۸

 

 

 

یار امام