امام رضا علیه السلام در کلام بزرگان اهل سنتامام رضا علیه السلام در کلام بزرگان اهل سنت

 

 

حتی علمای اهل سنت هم به بزرگی و شکوه امام رضا علیه السلام اعتراف نموده اند. در این کلیپ از کلام بزرگان اهل سنت، عظمت امام رضا علیه السلام را ببینید!

 

آیت الله دکتر حسینی قزوینی

 

 

yareemam.blog.ir