باز هم وهابیت در اعترافی از هزاران اعتراف دیگر، این بار، زیارت امام رضا علیه السلام توسط اهل سنت را، دارای پیشینه ای قدیمی می داند و بر آن مهر تأیید می زنند! این در حالی است که وهابیت زیارت قبور را برای کل مسلمانان، بدعت و حرام اعلام می کنند!! این تناقض عجیب در گفته های وهابیت را حتماً ببینید!

 

 

yareemam.blog.ir