جهاد حسینیyamahi.ir

 
 

 

 

( گزارشی از تلاش شبانه روزی خادمان شبکه جهانی ولایت - دهه اول محرم 1439 قمری ، کربلا ی معلی )

پشت صحنه

شبکه جهانی ولایت